Andriy KYRYCHENKO

  artysta, technolog, snycerz, mistrz Wydziału Tkaniny Artystycznej Lwowskiej Narodowej Akademii Architektury i Budownictwa, przedstawiciel "LGD Nasze Bieszczady" - Europejskiej Organizacji Rozwoju Sztuki na Podkarpaciu (Polska), kierownik Lwowskiej Pracowni Złocenia A. Kyryczenko, nauczyciel Szkoły Malowania Ikon "Radruż"

artist, technologist, carver, master of the Department of Art Textile of Lviv National Academy of Architecture and Construction, representative of "LGD Nasze Bieszczady" - European Organization for the Development of Art in Subcarpathia (Poland), head of the Lviv Gilding Workshop of A. Kyrychenko, teacher of the Icon Painting School "Radruzh"

митець, технолог, різьбяр магістр кафедри художнього текстилю ЛНАМ, представник «LGD Nasze Bieszczady» - Європейської організації з розвитку мистецтва на території Підкарпаття (Польща), керівник Львівської Майстерні позолоти А. Кириченка, викладач Іконописної школи «Радруж»

⇐ Ikona Radruzh