Andriy ZALISKIY    

artysta drewna, malarz ikon, nauczyciel szkoły „Radruż” w połowie lat 2010, nauczyciel na uczelni artystycznej

wood artist, iconographer, teacher at the "Radruzh" School in the mid-2010s, teacher at an art college

художник по дереву, іконописець, викладач Школи “Радруж” у середині 2010-х, викладач у мистецькому коледжі

⇐ Ikona Radruzh