Kateryna DMYTERKO

magister sztuki sakralnej, nauczyciel Szkoły ikonopisania „Radruż” (tempera, szkło) oraz nauczyciel plastyki w szkole podstawowej

master of Sacred Art, teacher at the Iconography School “Radruzh” (Tempera, glass) and a teacher of Art in Primary School

магістр сакрального мистецтва, викладач Іконописної школи ”Радруж” (темпера, скло) та вчитель малювання початкових класів середньої школи

⇐ Ikona Radruzh