Oleksandra SHCHERBYNA  

artysta sztuki dekoracyjnej i użytkowej, początkujący malarz ikon

artist of Decorative and Applied Arts, beginner icon painter

художник декоративно-прикладного мистецтва, початкуючий іконописець

⇐ Ikona Radruzh