Olha KHMILEVSKA

fizyk-astronom (studiuje na licencjacie i pracuje jako asystent profesora), malarz ikon, nauczyciel Szkoły ikonopisania „Radruż” (tempera, szkło)

physicist-astronomer (studying in graduate school and working as an assistant Professor), iconographer, teacher of the Iconography School "Radruzh" (tempera, glass)

фізик-астроном (навчається в аспірантурі і працює асистентом професора), іконописець, викладач Іконописної школи “Радруж” (темпера, скло)

⇐ Ikona Radruzh