Sylvestr KOZURAK

student III roku studiów stacjonarnych o specjalności „ikonograf-teolog” w Szkole “Radruż”, student I roku Wydziału Filozoficzno-Teologicznego Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, muzyk , członek chóru cerkiewnego

IIId year student of the stationary program on icon painting, specialty "icon painter-theologian" at the School "Radruzh", Ist year student of the Faculty of Philosophy and Theology of the Ukrainian Catholic University in Lviv, musician, member of the church choir

студент ІІІ курсу стаціонарної програми з іконопису за спеціальністю “іконописець-богослов” у Школі “Радруж”, студент І курсу філософсько-богословського факультету Українського католицького університету у Львові, музикант, учасник церковного хору

⇐ Ikona Radruzh