Historia Szkoły Ikonopisania Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego „Radruż”/Історія Іконописної школи Українського католицького університету «Радруж»

 PL

„...te linie, plastyka! A skrzydła ile warte! Jaki wysoki poziom artystyczny wykazują ikony z ziem ukraińskich, jakież to szczęście, że dotrwały one do naszych czasów! U mistrzów tych ikon właśnie się uczę, badając każdą linię i zespół kolorów... Chyba do końca życia będę zgłębiała tę bryłę naszej ukraińskiej spuścizny”.

Kateryna Dmyterko, absolwentka i wykładowca Szkoły «Radruż» o ikonie Archanioła
Michała pocz. XVI w. ze wsi Jabłuniw (# 48 na wystawie)

     W 2005 roku grupa pracowników Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu (UKU), pasjonaci malowania ikon, postanowili stworzyć Letnią Szkołę Malowania Ikon (dwutygodniowe codzienne szkolenie). Ich celem było otwarcie szerszemu gronu ludzi wąsko profesjonalnego i niewielkiego środowiska malarzy ikon, otoczonego „mitami” i „tajemnicami warsztatu”, oraz dodanie do posiadanej przez nich wiedzy ważnego komponentu – teologii. Co było unikatowym na ten czas w Ukrainie. Szkoła powstała dla każdego, niezależnie od wieku i zawodu, traktując naukę malarstwa ikon jako praktykę
duchową.
     

     W 2007 roku projekt rozwija się w pełnoprawną Szkołę Ikonopisania „Radruż” przy Ukraińskim katolickim uniwersytecie z wieloma programami pod przewodnictwem Prof. Solomiji Tymo i z nowym zespołem nauczycieli.  Szkoła „Radruż” określa swoją misję: „Być miejscem, w którym odradza się ukraińska ikonografia XIV-XVI wieku i gdzie jest jednocześnie studiowana, i popularyzowana jako poważne studium historii sztuki, teologii i teсhniki”. Dla tego nazwa Szkoły – „Radruż” – została wybrana od nazwy wsi ukraińskiej(która obecnie znajduje się w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej, powiat
lubaczowski) z której pochodzą jedne z najstarszych zabytków malarstwa ikonowego, bardzo oryginalne zarówno z punktu widzenia malarstwa, jak i ikonografii. Na wystawie prezentowane są trzy ikony tego mistrza w wykonaniu uczniów Szkoły. Nauczanie w Szkole zaczynają prowadzić konserwatorzy z wieloletnim doświadczeniem w Muzeum Narodowym im A. Szeptyckiego we Lwowie – Pawło Pietruszak i Anastazja Czaban. Ci ludzie, dosłownie, wyjątkowi w swoim profesjonalizmie i wielkim oddaniu swojej ulubionej sprawie, ukazują nam prostą prawdę – malarstwo ikon nie ma uniwersalnego
„oblicza”, ale ma wiele lokalnych „twarzy”. Urzekają studentów światem ukraińskiej ikony, którą znał tylko wąski krąg krytyków sztuki i ludzi kultury. 

     W latach 2007-2009 szkoła rozwijała programy edukacyjne. Oprócz szkół letnich, otwartych dla uczniów z innych miast i krajów, powstaje tzw. program certyfikacyjny przeznaczony na 6-8 semestrów akademickich (studia w każdą sobotę i latem). A w 2009 roku Rada Naukowa UKU zatwierdziła program edukacji stacjonarnej. Szkoła malarstwa ikon pozostała otwarta dla wszystkich, a jednocześnie wyrosła na ośrodek zdobywania unikalnego zawodu malarza-ikonopisarza-teologa. Grupa absolwentów programów dyplomowych i stacjonarnych stworzyła w Szkole pracownię, która realizuje zamówienia prywatne i kościelne. Stworzyliśmy kilka wystrojów wnętrz dla kościołów i
klasztorów na Ukrainie, we Włoszech, Austrii, Niemczech, Belgii, Szwecji, Polsce i USA.
   

     Cechą programów Szkoły jest połączenie zajęć praktycznych (m.in. malowanie temperą w stylu i technice średniowiecznej, rysunek ikonograficzny, kompozycja ikon oparta na teologii, kaligrafia cyrylicy itp.), praktyka liturgiczna we wspólnocie osób o podobnych poglądach, nauka podstawy teologii, liturgii i ikonografii, wyjazdy studyjne i wycieczki.

     W czasie istnienia Szkoły Ikonograficznej uczyło się w niej ponad 1000 osób. Studentami programów Szkoły  były osoby z 17 regionów Ukrainy i 19 krajów świata (studia w języku angielskim i polskim): Polski, Białorusi, Litwy, Rosji, Słowacji, Rumunii, Holandii, Chin, Hongkongu, Filipin, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady, USA, Finlandii, Peru, Brazylii itd.

     Szkoła Ikonopisania UKU „Radruż” jest jednym z nielicznych ośrodków na świecie poświęconych naukowym studiom nad ikoną, a jednocześnie praktycznemu szkoleniu i odrodzeniu tradycji starożytnego ukraińskiego malarstwa ikonowego. Dzieje się to na poziomie akademickim, w podejściu interdyscyplinarnym, w duchu ekumenicznego otwarcia na ludzi o różnych religijnych wyznaniach. Szkoła aktywnie promuje również malowanie ikon wśród ogółu społeczeństwa, opracowując w tym celu odpowiednie metody edukacyjne.

UA

«… ці лінії, пластика! А крила чого варті! Які високомистецькі ікони були на українських землях і яке щастя, що вони дійшли до наших часів. У майстрів цих ікон і вчуся, досліджуючи кожну лінію і кольорову партію… Мабуть, до кінця життя буду лупати ту глибу нашої української спадщини».
Катерина Дмитерко, випускниця і викладачка “Радружу”

     У 2005 р. група працівників Українського католицького університету (УКУ), ентузіастів сакрального мистецтва, вирішили створити Літню школу іконопису. Цим вони прагнули розгерметизувати оточене “міфами” та “цеховими таємницями” вузьке професійне середовище художників-іконописців, а також - додати до суто художніх знань іншу важливу складову — богослов'я. Таке поєднання мистецької практики з богословською освітою було унікальним в Україні. Школа створювалась для усіх охочих, незалежно від віку та професії, а навчання іконопису трактувалось як духовна практика, форма медитації та арт-терапії.

     У 2007 рр. проект розвивається у повноцінну школу іконопису з низкою програм під керівництвом Соломії Тимо і з новою командою викладачів. Іконописна школа “Радруж” визначає свою місію так: “Бути місцем вивчення, відродження і популяризації традицій українського іконопису, засвідчених у творах XIV-XVI століть”. Звідси і назва школи - від с. Радруж територія сучасної східної Польщі), в храмі якого збереглися одні з найдавніших українських ікон (кін. XIV ст.). Три ікони з цього осередку у виконанні студентів Школи представлені на нашій виставці.
У Школі навчання техніки іконопису поєднується з серйозним вивченням богослів’я та історії сакрального мистецтва. Викладати на програмі починають реставратори з багаторічним досвідом роботи в Національному музеї ім. А. Шептицького у Львові — Павло Петрушак і Анастасія Чабан. Ці, без перебільшення, унікальні своїм професіоналізмом та великою відданістю улюбленій справі люди, відкривають нам просту істину — іконопис не має універсального “обличчя”, а має багато локальних “облич”. Вони захоплюють студентів світом української ікони, яка була лише позірно відома вузькому колу мистецтвознавців та людей культури.

     У 2007-2009 рр. Школа розвиває свої навчальні програми. Окрім літніх шкіл, відкритих для студентів з усієї України та із за кордону (англійською мовою), була заснована т. зв. сертифікатна програма, розрахована на тривале навчання (6-8 семестрів по суботах + літні школи). А у 2009 р. Вчена рада УКУ затвердила програму трирічного стаціонарного навчання для студентів, які бажали стати професійними іконописцями. Так Іконописна школа залишилася відкритою для усіх охочих і, водночас, переросла в осередок для здобуття унікальної професії іконописця-богослова. Група наших випускників створила при Школі майстерню, яка виконує приватні та церковні замовлення. Ми розробили декілька інтер'єрних ансамблів для церков та монастирів в Україні, Італії, Австрії, Німеччині, Бельгії, Швеції, Польщі та США.

     Особливістю нашої навчальної програми є поєднання практичного (художньо-технологічного) і теоретичного (богослов’я, історія) компонентів. Наші студенти вивчають темперне малярство в середньовічному стилі та техніці, іконографічний рисунок, композицію ікони, базовану на знанні богослов’я, кириличний краснопис тощо. Водночас вони знайомляться з основами богослов`я, літургіки та іконографії, історії мистецтва. Ми робимо акцент також на живій практиці християнської духовності (участь у богослужіннях, реколекціях) і безпосередньому ознайомленні з пам’ятками сакрального мистецтва й історії (навчальні поїздки і походи в музеї).
За час існування Іконописної школи у ній навчалося понад 1000 осіб. Учасниками наших програм були люди з 17 областей України та 19 країн світу (на програмах англійською та польською мовами): Польщі, Білорусії, Литви, Росії, Словаччини, Румунії, Голландії, Китаю, Гонконгу, Філіппін, Франції, Італії, Великобританії, Австралії, Канади, США, Фінляндії, Перу, Бразилії тощо. У 2016 році ми чи не першими у світі почали активно пропонувати наші лекції та практичні заняття з іконопису онлайн, для чого розробили спеціальний формат та методику. Окрім традиційного темперного іконопису, у 2019 році ми почали викладати також іконопис на склі.
     Іконописна школа УКУ «Радруж» є одним із небагатьох осередків у світі, присвячених серйозному вивченню ікони і водночас практичному навчанню та відродженню традицій давнього українського іконопису. Це відбувається на академічному рівні, з міждисциплінарним підходом, у дусі екуменічної відкритості до людей різних традицій і релігійних поглядів. Школа також активно популяризує іконопис широкому загалу, розробивши для цього відповідні навчальні методики.

⇐ Ikona Radruzh