Vlad TOBOLSKY

 

artysta, malarz ikon, rzeźbiarz w drewnie

artist, icon painter, wood carver

художник, іконописець, різьбяр по дереву

⇐ Ikona Radruzh