Yuliia ZAKHARCHYSHYN  

nauczyciel malarstwa, ikonograf-teolog, kierownik programów malowania ikon dla dzieci w szkole „Radruż”

drawing teacher, icon painter-theologian, head of children's icon painting programs of the School "Radruzh"

вчитель малювання, іконописець-богослов, керівник дитячих іконописних програм Школи “Радруж”

⇐ Ikona Radruzh