Володимир Жишкович

 Викладач курсу «Історія українського сакрального мистецтва Х – першої половини XVII ст.», кандидат мистецтвознавства

Освіта та професійний досвід:

Закінчив Московський Заочний Університет Мистецтв, відділ станкового живопису та графіки (1985 р.); Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва (тепер Львівська національна академія мистецтв), відділ художнього дерева (1990 р.); аспірантуру Львівського відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського НАН України (1993 р.).
Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства (спеціальність – образотворче мистецтво), захистив кандидатську дисертацію (1996 р.) на тему: “Пластика Русі-України кінця Х – першої половини ХІV ст.”.
Вчене звання: старший науковий співробітник (спеціальність – образотворче мистецтво); доцент Львівської національної академії мистецтв.
Старший науковий співробітник відділу мистецтвознавства Інституту народознавства НАН України (працює в інституті з 1993 р.).
Член Наукового товариства імені Тараса Шевченка, член Спілки критиків та істориків мистецтва.
У сфері наукових зацікавлень пріоритетними є дослідження проблем з історії та теорії середньовічного західноєвропейського і, зокрема, візантійського та українського сакрального мистецтва.
Окрім наукової та викладацької роботи творчо працює в ділянці іконопису, станкової графіки та живопису. Творчі роботи знаходяться у приватних колекціях України та за кордоном.
Автор монографічного дослідження: “Пластика Русі – України: X – перша половина XIV століть” (Львів: Інститут народознавства НАН України, 1999. – 240 с.). Окрім монографії автор бл. 60 наукових публікацій.

 

Новини

Соціум